ค้นจาก web ค้นจากgoogle
 
หนังสือพิมพ์
สถานีโทรทัศน์
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
 
 

 

ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินของ อบต.คลองเขื่อน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเิติม -คลิกที่นี่-

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลัง :
ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ซอย 7 หมู่ที่ 4
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขื่อน เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขื่อน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตหมู่ที่ 6 ซอย 5
โครงการก่อสร้างโรงเรือนเพาะชำ ณ ที่ทำการอบต.คลองเขื่อน
โครงการคลองสวยนำ้ใส คนไทยมีความสุข ( กิจกรรมกำจัดวัชพืชโดยใช้เครื่องจักร)
โครงการ ก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 ซอย 6/1
ประกาศ ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมถนนลาดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 6 หมู่ที่ 2 สายบ้านลาดปลาเค้า -บ้านบางกระเจ็ด
ประกาศ เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนน จำนวน 5 สาย
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 4 ซอย 5

หน้าที่ [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >>

 
   
Protect The King กรมบัญชีกลาง กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
กรมสรรพากร ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย
   
หน้าแรก | ผลงาน อบต. | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อ อบต.
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 8 © Copyright 2011 by Dungbhumi Co.,Ltd