ค้นจาก web ค้นจากgoogle
 
หนังสือพิมพ์
สถานีโทรทัศน์
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
 
 

 

ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินของ อบต.คลองเขื่อน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเิติม -คลิกที่นี่-

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลัง :
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างที่วางถังประปา ที่ทำการ อบต.คลองเขื่อน
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กที่ทำการ อบต.คลองเขื่อน
สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 13 เครื่อง
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตทางเข้า-ออก ที่ทำการ อบต.คลองเขื่อน
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 ซอย 1
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 ซอยสหกรณ์
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 ซอย 1
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตหมู่ที่ 1 ซอย 3 (ซอยโรงสี)
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลงลูกรังสายจระเข้สามตัว(ด้านเหนือ) หมู่ที่ 4
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 5

หน้าที่ [1] 2 3 4 >>

 
   
Protect The King กรมบัญชีกลาง กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
กรมสรรพากร ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย
   
หน้าแรก | ผลงาน อบต. | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อ อบต.
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 8 © Copyright 2011 by Dungbhumi Co.,Ltd