ค้นจาก web ค้นจากgoogle
 
หนังสือพิมพ์
สถานีโทรทัศน์
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
 
 

 

ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินของ อบต.คลองเขื่อน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเิติม -คลิกที่นี่-

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลัง :
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อระบายนำ้ หมู่ที 5
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างทางเชื่อมคอนกรีตระหว่างโรงเรียนกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโสภณประชาเทวารุทธารักษ์
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตหมู่ที่ 4 ซอย 1
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 ซอย 3 (โรงสี)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่2
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่6 ซอย 3
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 ซอย 1
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตหมู่ที่ 3 , 6 - วัดโพธิ์มุตาราม
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาดำเนินงานตามโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายบ้านสะแก-บ้านบางอีแก้ว หมู่ที่ 2
ตารางแสดงรายการราคากลางก่อสร้างทางเชื่อมคอนกรีตระหว่างโรงเรียนกับศูนย์พัฒนาเด้กเล็กโสภณประชาเทวารุธทารักษ์

หน้าที่ [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

 
   
Protect The King กรมบัญชีกลาง กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
กรมสรรพากร ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย
   
หน้าแรก | ผลงาน อบต. | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อ อบต.
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 8 © Copyright 2011 by Dungbhumi Co.,Ltd