ค้นจาก web ค้นจากgoogle
 
หนังสือพิมพ์
สถานีโทรทัศน์
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
 
 

 

ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินของ อบต.คลองเขื่อน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเิติม -คลิกที่นี่-

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลัง :
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตหมู่ที่ 6 ซอย 3
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาดำเนินงานตามโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายบ้านบางสะแก–บ้านบางอีแก้ว หมู่ที่ 2
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3,6–วัดโพธิ์มุตาราม
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตหมู่ที่ 3 ซอย 1
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ตำบลฉลอง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
เรื่องการให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณากาจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2557
เรื่องการให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2557
เรื่องการให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณากาจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2557

หน้าที่ [1] 2 3 4 5 6 7 >>

 
   
Protect The King กรมบัญชีกลาง กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
กรมสรรพากร ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย
   
หน้าแรก | ผลงาน อบต. | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อ อบต.
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 8 © Copyright 2011 by Dungbhumi Co.,Ltd